Tên giao dịch đầy đủ Tiếng việt : Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9

Tên giao dịch: LICOGI 9 Joint stock company
Tên viết tắt : LICOGI 9

Trụ sở Công ty.

     Địa chỉ ĐKKD: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

     Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

     Văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

     Điện thoại: 083. 7442059   . Fax: 083. 5191689

     Email: cogioi9@hcm.vnn.vn

     Website: http:www.licogi9.com.vn

Lĩnh vực hoạt động 

     * Thi công xử lý nền móng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật

     * Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, 

     * Thi công các công trình giao thông 

     * Thi công thủy điện, đường dây điện, và trạm biến áp 

     * Thi công thủy lợi, bến cảng 

     * Đầu tư cây dựng Khu đô thị mới, Kinh doanh nhà

     * Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng 

Vốn điều lệ:       50.266.000.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ ĐKKD: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại: 083. 7442059 |  Fax: 083. 5191689
Email: cogioi9@hcm.vnn.vn  | Website: www.licogi9.com.vn
 

LIÊN KẾT WEBSITE

KẾT NỐI CHÚNG TÔI

Trực tuyến : 6 Tổng số : 7520