- Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Xí nghiệp Thi công cơ giới thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới -Bộ Xây dựng được thành lập ngày 27/06/1977.

     - Đến năm 1990 được đổi tên  từ Xí nghiệp Thi công cơ giới  thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 theo Quyết định số 287/BXD-TCLĐ ngày 07/5/1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

     - Năm 1993 Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 được Bộ Xây dựng Quyết định số: 051A /BXD_TCLĐ ngày 20/02/1993 V/v thành lập Doanh nghiệp Nhà nước.

     - Trải qua thời gian phát triển và hoạt động đến năm 1996 được Bộ Xây dựng đổi tên từ Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9.trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng -Bộ Xây Dựng 

     - Đến tháng 7/2006 Công ty chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

 

Lĩnh vực hoạt động 

     * Thi công xử lý nền móng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật

     * Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, 

     * Thi công các công trình giao thông 

     * Thi công thủy điện, đường dây điện, và trạm biến áp 

     * Thi công thủy lợi, bến cảng 

     * Đầu tư cây dựng Khu đô thị mới, Kinh doanh nhà

     * Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng 

      

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ ĐKKD: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại: 083. 7442059 |  Fax: 083. 5191689
Email: cogioi9@hcm.vnn.vn  | Website: www.licogi9.com.vn
 

LIÊN KẾT WEBSITE

KẾT NỐI CHÚNG TÔI

Trực tuyến : 1 Tổng số : 11459